Centru de cazare

Centrul de cazare pentru persoane rămase fără adăpost (Centru rezidențial)

Adăpostul Fundaţiei Timişoara 89 este un centru social destinat persoanelor în situaţie de criză. Acest centru rezidențial are rolul de a oferi cazare unor persoane care sunt în situația de a eșua în stradă din cauză că și-au pierdut locuința (persoane cu venituri derizorii, adulți proveniți din orfelinate, bătrâni cu pensii mici, persoane cu dizabilități fizice sau/și psihice care nu mai pot fi întreținute sau care și-au pierdut familia). Centrul oferă sprijin temporar sau pe termen lung (atât cât este necesar) și celor care se pot redresa găsindu-şi un loc de muncă şi acumulând pe perioada cazării un necesar financiar care să le permită să pornească apoi prin propriile lor resurse la un mod independent de existenţă.

Adăpostul acordă servicii de găzduire (atât timp cât este nevoie), îngrijire, informare, consiliere şi mediere pe o perioadă determinată, cu posibilităţi de prelungire, în funcţie de gravitatea cazului pentru un număr de 45 pana la 56 beneficiari.

Fiind un serviciu de asistenţă permanentă are următoarele obiective: Acordă servicii de găzduire persoanelor în situaţii de criză socială sau cu nevoi sociale urgente 24 din 24 de ore, faciliteaza obținerea unor informaţii privind resursele sociale existente, atât cele care ţin de administrație cât şi cele din sfera altor instituţii sau asociaţii. Acordă asistenţă socială complexă persoanelor solicitante.

Locaţie: Complexul social al fundației (Centru de cazare etc.) se afla în Timişoara, Str. Martir Gogu Opre nr. 24. Capacitatea acreditată a adăpostului la sfârșitul anului 2018 a fost de 45 locuri de cazare. Posibilitate de extindere la 56 paturi.

Deşi activitatea fundaţiei a început încă din ianuarie 1990, specializarea ca Serviciu de Urgenţe Sociale s-a inaugurat în decembrie 1997. Programul fundaţiei a fost iniţial conceput să funcţioneze între orele 8 – 14, timp de 5 zile pe săptămână. Ulterior, programul funcţionează pe tot parcursul celor 24 de ore. (Deși timp de 17 ani fundația a beneficiat de concursul guarzilor puşi în dispozitiv prin parteneriatul cu Primăria Municipiului Timişoara, în 2014 acest dispozitiv a fost retras de către primărie și este actualmente suplinit prin voluntariatul unor beneficiari ai fundației). Perspectivele de dezvoltare ale serviciilor fundației sunt, ca în situația oricărui ONG, dependente de fondurile care vor susţine pe viitor programele sociale, de menținerea convețiilor cu primăria și de implicarea financiară a unor sponsori și donatori.

Complexul social este compus din corpuri de clădiri cu dormitoare, grupuri sociale, birou de consiliere sală polivalenta (sală de mese, expozitii, conferinţe, proiecții video), spaţiu exterior anume amenajat pentru servirea mesei pe timp de vara, spaţii administrative, bucătărie, oficii pentru pregătirea şi depozitarea hranei, parc interior, grădină de legume etc.

Grup ţintă (beneficiari): Persoanele în situația de a eșua în stradă din cauză că și-au pierdut locuința: se află în imposibilitate de a primi sau plăti chirie pentru o locuință; necesită adăpost de urgenţă până la soluţionarea situaţiei sociale (persoane evacuate sau supuse riscului de a fi evacuate, persoane sau familii care solicită locuinţă din fondul locativ de stat, persoane care din diverse motive şi-au pierdut locuinţa şi nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuinţe şi nici nu sunt beneficiari ai unor alte servicii sociale care acordă găzduire; persoane abandonate în spitale pe o perioadă mai lungă de timp sau aflate în convalescenţă (victime ale unor accidente care au suferit traumatisme, operaţii sau paralizii, bolnavi incurabili care necesită urgent adăpost şi condiţii elementare de locuit), în situația de a părăsi spitalele după expirarea termenului legal de internare (trei zile).

Beneficiarii sunt identificaţi de asistenţii sociali ai spitalelor cu care fundaţia are contract de parteneriat, sunt selectaţi de asistentul social şi psihologul fundaţiei din rândul cazurilor sociale în situaţie de criză care apelează direct la sprijin sau sunt recomandate de alte instituții.

Specificăm că în afara cazurilor aflate în situaţie de criză datorită problemelor medicale sau de altă natură care pot periclita sănătatea şi perioada următoare de integrare, adăpostul oferă găzduire doar unor persoane rămase fără adăpost selectate din perspective capacităţii lor de a se autogestiona după primirea unui ajutor tranzitoriu. În acord cu clasificarea medicală, în adăpost au acces persoane în stare socială de criză acută şi mai puţin în stare sociala “cronică”, prin această ultimă categorie înţelegând alcoolici cu un lung trecut de trăit în stradă, vagabonzi şi recidivişti cu şansă redusă de recuperare, bolnavi psihic agresivi. Printre cazurile neeligibile care asaltează zilnic serviciile noastre sunt persoane care, având totuşi o locuinţă, solicită ajutor bănesc, locuri de muncă, hrană etc. Acestea sunt consiliate de către personalul specializat al fundaţiei şi îndrumate către instituţiile sau serviciile unde solicitările lor ar putea avea rezolvare.

Personalul care deservește Fundația Timișoara ′89:

1. Coordonator – voluntar (președintele-fondator) – permanent

2. Administrator -program 8 ore

3. Asistenţi sociali -program 8 ore

4. Psiholog – program 8 ore

5. Lucrator social -program 8 ore

6. Contabil – program 8 ore

7. Ingrijitor – program 8 ore

8. Asistent medical – program 8 ore

Voluntari (în număr variabil şi cu activitate sporadică)

Finanțare:

Finanţarea pentru funcţionarea complexului social vizează în primul rând salariile personalului cât şi cheltuielile privind întreţinerea (consumul de gaz pentru încălzire şi apă caldă, electricitate, telefon, combustibil și întreținere pentru maşina de intervenţie și aprovizionare), achiziţionarea de materiale sanitare şi de igienă, mărunte cheltuieli vizând reparaţiile şi întreţinerea sediului. Aceste cheltuieli sunt acoperite în mare parte de Primăria Municipiului Timișoara (prin convenția de parteneriat); de către organizaţia suedeză U-ASSIST (S.A.S. Stockholm), de către firme sau/și finanţări de proiect din partea unor cluburi Rotary și Lions din Timişoara, donații din partea unor persoane private.